Lắp đặt MobiTV tại chung cư Lê Văn Lương – Tố Hữu. Toàn bộ các căn chung cư tại trục đường này đều có hạ tầng truyền hình MobiTV gọi ngay 0978001900 để đươc lắp đặt nhanh

Bài viết